En değerli varlığımız olan çalışanlarımız ile müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimize güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek amacıyla;

  • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek tüm riskleri belirleyerek kazaları ortadan kaldırmak için etkin bir sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi,
  • Çalışanların sağlığına önem vererek, sağlığı olumsuz etkileyecek faktörlerin ortaya çıkmasını önlemeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından bir yaşam biçimi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal mevzuat şartlarına uymayı,

Sürdürüyoruz.

© 2017 Her hakkı Şayir Kurumsal Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'ye aittir.